dehofstede-home

De Hofstede is een bedrijventerrein, relatief ruim van opzet, ruimte gevend aan lokale bedrijven en organisaties. Zo worden op De Hofstede ambachtelijke bedrijven gecombineerd met autobedrijven en transportondernemingen maar ook administratiekantoren, groothandels en meubelshowrooms.
Al deze bedrijven voelen zich thuis op De Hofstede, maar belangrijker nog is dat hun (potentiële) klanten de weg weten te vinden naar De Hofstede.

De toenmalige gemeente Lienden signaleerde in 1997 dat er behoefte bestond aan een terrein buiten het dorp waar lokale bedrijven konden worden gehuisvest waarvoor in de dorpskern geen ruimte meer was. Gemeente en bedrijfsleven sloegen de handen ineen, waarmee de eerste stap werd gezet naar ontwikkeling van bedrijventerrein de Hofstede. Hiermee is aangetoond dat een goede bedrijfsomgeving ook aantrekkingskracht heeft op nieuwe bedrijfsinitiatieven die niet per definitie een lokaal karakter hoeven te hebben. Juist deze ontwikkeling zorgt voor stimulering van de werkgelegenheid en van de lokale economie.
Om de kwaliteit op een bedrijventerrein te kunnen waarborgen moet er planmatig worden gekeken naar diverse vormen van onderhoud om het verouderingsproces geen kans te geven. Ook verpaupering van een bedrijventerrein mag geen kans krijgen.
Op De Hofstede is de onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de loop der jaren gegroeid en de actieve ondernemers vereniging heeft de ambitie haar taken voort te zetten in een parkmanagement organisatie. Deze parkmanagement organisatie is in staat de kwaliteit op bedrijventerrein De Hofstede te waarborgen en verder te verbeteren. Ook de voorzieningen op De Hofstede kunnen hierdoor verder worden uitgebreid.

Deze site heeft als doel u informatie te geven over de gevestigde ondernemers, hun bedrijfsomgeving en de manier waarop de kwaliteit en de voorzieningen op De Hofstede verder kunnen worden verbeterd.

wij garanderen..

Dankzij permanent cameratoezicht optimale veiligheid op de Hofstede.
Permanente cameratoezicht voor optimale veiligheid

Optimale digitale bereikbaarheid door een customer owned, open glasvezelnetwerk

Een open glasvezelnetwerk voor optimale bereikbaarheid

Optimaal beheer van groenvoorzieningen en bedrijvenverwijssysteem.

Groenvoorzieningen en bedrijvenverwijssysteem