Nieuws

Buurten met ondernemers op maandag 21-09-2020 in Zoelen

Volgende week maandag, 21 september, organiseert de Gemeente Buren een vanuit de gemeente georganiseerde avond voor ondernemers. Tijdens deze avond wordt gesproken over de toekomst van de economie in de gemeente. De opbrengsten van de avond worden gebruikt voor de Omgevingsvisie en de Nota Economie. Informatie over deze avond staat in de flyer, die vorige week is rondgebracht op de bedrijventerreinen. Ook is de flyer gedeeld via social media en de krant. U bent hierbij van harte welkom om uw inbreng te geven. Op deze avond zijn er 3 tijdblokken waarvoor u zich kunt aanmelden. Aanmelden kan via www.buren.nl/dorpenronde, kies daar de ondernemers avond en het juiste tijdvak welke u het beste uitkomt

Het bestuur

BUR20_261 flyer Buurten met ondernemers_LR

AED op De Hofstede

Ondernemersvereniging De Hofstede gaat 2 AED’s plaatsen. Gezien het belang van de AED is besloten om 2 AED’s te plaatsen. De 1e AED komt te hangen bij de Hofstede 33 (HDM), centraal op De Hofstede. De 2e AED komt te hangen bij De Hofstede 45 (Harteman tentenverhuur).

Op De Hofstede zijn al meerdere AED apparaten aanwezig, echter hangen deze binnen bij bedrijven, waardoor ze alleen tijdens kantooruren beschikbaar zijn. Het blijkt echter dat een AED meestal buiten deze uren nodig is.

De AED’s die wij gaan plaatsen zijn zeer eenvoudig in gebruik (100% spraak gestuurd), deze AED is ook geschikt voor kinderen en baby’s. Onze leverancier gaat een korte producttraining verzorgen, (ongeveer 1 uur in Tiel, met de mogelijkheid om vragen te stellen) die is voor iedereen gratis en toegankelijk. Ook is er een mogelijkheid voor een reanimatiecursus, deze zal worden gehouden in Tiel in groepen van maximaal  8 personen. De kosten van deze reanimatiecursus inclusief AED-training bedragen €34,50. Wanneer de cursus met een voldoende resultaat wordt afgesloten, krijgt men een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Het bestuur heeft gekozen voor de Lifepack CR2 AED. De AED komt in een gesloten kast te hangen met Ledverlichting, zodat de AED ook in het donker goed zichtbaar is. De AED zit in een verwarmde kast, zodat de AED ook in kou goed te gebruiken is. Omdat de AED verbonden is met wifi, wordt de AED continu gemonitord.

Jaarlijkse ledenvergadering 9 juli 2020

Donderdag 9 juli 2020 is (rekening houdend met de regels omtrent Corona) de jaarlijkse ledenvergadering geweest. Op deze ledenvergadering is afscheid genomen van Karl Maier als bestuurslid en voorzitter. Karl was vanaf de start van de vereniging aanwezig als bestuurslid en als voorzitter. Zijn nieuwe baan als wethouder in de gemeente Buren kan niet gecombineerd worden met deze functie. Ook is afscheid genomen van Henk van der Schalk, Henk is met zijn bedrijf verhuisd en is geen ondernemer meer op De Hofstede. Het bestuur is deze vergadering uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden, namelijk Conny van Lavieren en Henriette Prijs. Hiermee bestaat het bestuur weer uit 5 personen. Het huidige bestuur bestaat uit: Henk van Ommeren (voorzitter), Jaap Harteman (penningmeester), Conny van Lavieren, Henriette Prijs en Eef Vonk.

Jaarlijkse ledenvergadering 27 juni 2019

donderdag 27 juni 2019 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom bij het Wapen van Lienden. De vergadering begint om 20:00 uur. Agenda en vergaderstukken worden in de week voorafgaand per email verstuurd. U kunt via deze site inloggen om de vergaderstukken te bekijken of uit te printen.

nieuwjaarsbijeenkomst

vrijdag 11 januari 2019 wordt de bekende nieuwjaarsbijeenkomst van de Hofstede georganiseerd. Evenals voorgaande jaren samen met ondernemers uit Lienden, Ommeren en Ingen.

Dit jaar bent u vanaf 20:00 uur welkom bij het Appelcafe van Gruun in Ommeren.

Verkiezingsdebat 15 maart 2018

ondernemersvereniging De Hofstede organiseert in samenwerking met het ondernemersplatform een verkiezingsdebat bij het Wapen van Lienden
donderdag 15 maart 2018 vanaf 19:30 uur Dr. van Noortstraat 2 Lienden

u bent van harte welkom om kennis te maken met kandidaatsraadsleden voor de gemeenteraad Buren (verkiezing 21 maart 2018)

Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2018

graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst, die wordt gehouden op donderdag 11 januari 2018 vanaf 20:00 uur in het Wapen van Lienden (inloop vanaf 19:30 uur)

Organisatie in samenwerking met ondernemersvereniging LOI

Wapen van Lienden Dr. van Noortstraat 2 Lienden

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112 Algemeen alarmnummer
0900-8844 Politie, geen spoed
0800-7000 Anoniem aangifte vernieling of geweld
0344-579279 Brandweer, geen spoed
0344-579279 Gemeente Buren
0344-601050 Ondernemersvereniging De Hofstede
0344-600770 Glasnet Buren
053-7114150 NDIX