Stichting Ondernemers Platform Buren (OPB)

Ondernemersvereniging De Hofstede maakt deel uit van Stichting Ondernemers Platform Buren (OPB).

Diverse ondernemersverenigingen maken zich samen sterk voor de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Buren.

Hiervoor hebben zij gezamenlijk de Stichting Ondernemers Platform Buren opgericht.

Doel van OPB

De samenwerkende ondernemersverenigingen in de gemeente Buren hebben als doelstelling het behartigen van de belangen van de leden van iedere deelnemende vereniging en het verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Buren.

Waarom zijn wij lid?

Het bestuur is van mening dat door samenwerking met andere ondernemersverenigingen in het OPB onze belangen beter behartigd kunnen worden.

Wie zijn de bestuurders van het OPB

Het bestuur van het ondernemersplatform is samengesteld uit bestuursleden van iedere deelnemende ondernemersvereniging, vanuit De Hofstede zijn dat Henk van Ommeren (secretaris) en Jaap Harteman

Wat doet het bestuur:

– Het bestuur van het OPB komt ongeveer 6 x per jaar bijeen, voor het maken van gezamenlijke afspraken, het gezamenlijk innemen van standpunten en het voorbereiden van informatieavonden of andere bijeenkomsten.

– Bestuursleden bezoeken bijeenkomsten, lezingen en of vergaderingen van Provincie, Commissievergaderingen, Raadsvergaderingen, inspraakrondes etc.

– Regelmatig en planmatig overleg met de wethouder economische zaken van gemeente Buren

– Regelmatig overleg met medewerkers van de gemeente over lopende en komende zaken.

Wie zijn onze partners in het OPB

  • OVB ondernemersvereniging Buren
  • Bedrijvenparkvereniging Doejenburg
  • Winkeliers Maurik
  • Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen
  • Ondernemersvereniging De Hofstede
  • Afvaardiging Recreatie ondernemers
  • Afvaardiging van de fruittelers
  • Beleidsmedewerker EZ van de gemeente Buren

Wat hebt u eraan als ondernemer

Uw belangen worden op deze wijze vertegenwoordigd bij gemeente, provincie etc.

Door overleg met collega verenigingen wordt kennis gedeeld en kunnen gezamenlijk standpunten worden ingenomen, waardoor uw belang beter wordt behartigd.

Er is een betere informatie voorziening door optimale communicatie met diverse partijen.

Wat vragen wij van u als ondernemer:

– Meld ons uw vragen, wensen en of opmerkingen

– Wat moet er verbeterd en/of veranderd worden

– meldt uw ideeën of oplossingen

– probeer samen te werken op lokaal niveau

– sluit u aan bij een vereniging om zo het collectief sterker te maken

www.ondernemersplatformburen.nl

info@ondernemersplatformburen.nl