1. Inleiding

Het bestuur van ondernemersvereniging De Hofstede heeft begin 2008, na een uitgebreide aanbesteding, besloten om Dattec als hoofdaannemer de opdracht te verlenen tot aanleg en onderhoud van het innovatieve camerasysteem op bedrijventerrein De Hofstede.

Op zeven plaatsen zijn masten geplaatst. Op de invalswegen is de op twee masten aanwezige vaste overzichtscamera aangevuld met een vaste camera die kentekens van het inkomende verkeer zal registreren. De zeven cameramasten zijn zo opgesteld dat voertuigen en personen virtueel kunnen worden gevolgd op het terrein. De beelden zullen conform de wettelijke regels op dat gebied worden bekeken en opgeslagen.

Na een alarmmelding bij een van de aangesloten bedrijven zullen direct de dichtstbijzijnde camera’s worden geactiveerd en kan er direct actie worden ondernomen door bijvoorbeeld de toezichtcentrale en/of politie. Hierbij kan ook al bijvoorbeeld soort voertuig en vluchtroute worden doorgegeven.

De centrale server voor de opslag van beelden is geplaatst in een pand op De Hofstede in Lienden.

Gezien de strenge privacy eisen kunnen de leden niet beschikken over de beelden. Als daar, bijvoorbeeld na het plegen van een strafbaar feit, behoefte aan bestaat dient er melding of aangifte te worden gedaan bij de politie, waarna beslist wordt of er relevante beelden kunnen worden vrijgegeven in het kader van het onderzoek.

3. Borden invalswegen

Conform de wettelijke eisen en in het kader van de preventieve werking die er van uit zal gaan worden er op alle invalswegen naar De Hofstede borden geplaatst in de bestaande portalen van het bedrijvenverwijssysteem. Afbeeldingen van de gebruikte borden zijn als bijlage 1 toegevoegd.

4. Doel Cameratoezicht

Doel van het cameratoezicht op de Hofstede in Lienden is zaakbescherming en preventie. Zaakbescherming in het kader van dit project is te omschrijven als het beveiligen van publieke en private eigendommen en natuurlijke personen.

5. Ontwerp, aanleg en onderhoud van het camerasysteem

Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het camerasysteem voldoen aan de eisen gesteld door het CVV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) in de CVV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare plaatsen, versie 16 november 2005.

7. Aanmelding College Bescherming Persoonsgegevens

Dit project wordt door de Alarmgroep-Meldnet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

8. Samenwerking in KVO verband

In het kader van dit project zal er nauw worden samengewerkt met de politie Gelderland-Zuid.
Wederzijds zal relevante informatie worden uitgewisseld.
In de gemeenschappelijke meldkamer zijn de meldkamers van Politie, Brandweer en Ambulancediensten ondergebracht zodat alle hulpdiensten bereikbaar zijn. Op deze wijze kunnen de Politie en andere hulpdiensten bij calamiteiten snel gewaarschuwd worden.

9. Eisen aan het beschikbaar stellen van opgeslagen beeldmateriaal

De geregistreerde toezichthouder dient ervoor te zorgen dat apparatuur voor opslag van beeldmateriaal niet toegankelijk is voor derden. Slechts de politie en geautoriseerde personen hebben toegang tot deze beelden. Hiertoe dient de apparatuur te staan in een ruimte die volledig afgesloten kan worden en onder de directe verantwoordelijkheid van de toezichthouder valt.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112 Algemeen alarmnummer
0900-8844 Politie, geen spoed
0800-7000 Anoniem aangifte vernieling of geweld
0344-579279 Brandweer, geen spoed
0344-579279 Gemeente Buren
0344-601050 Ondernemersvereniging De Hofstede
0344-600770 Glasnet Buren
053-7114150 NDIX