Veiligheid

Ook op bedrijventerrein De Hofstede heeft vrijwel elke ondernemer er in mindere of meerdere mate mee te maken: diefstal, inbraken of overlast. Het is een gemeenschappelijk probleem waar alleen iets aan gedaan kan worden wanneer er samengewerkt wordt. Middels een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers wordt gewerkt aan maatregelen om de criminaliteit en onveiligheid op bedrijventerrein De Hofstede gezamenlijk aan te pakken. Met het KVO-B project hopen de betrokken partners dan ook het ondernemersklimaat en het vestigingsklimaat van bedrijventerrein De Hofstede te verbeteren.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Schade verminderd aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.

De KVO werkgroep De Hofstede werkt sinds 2006 aan verbetering van veiligheid. In dat jaar heeft ook de samenwerking een definitief karakter gekregen door ondertekening van de intentieovereenkomst. In 2009 is het KVO certificaat voor Veilig Ondernemen uitgereikt.

KVO brandweer
Brandveiligheid is voor een belangrijk deel met eenvoudige maatregelen te verbeteren. Uiteraard beschikt u in uw bedrijfsruimte over (kleine) goedgekeurde blusmiddelen. Daarnaast mogen rookmelders niet ontbreken en is een eventuele doormelding naar een alarmcentrale aan te bevelen.
Ook een calamiteitenplan en ontruimingsplan mogen niet ontbreken, bijgaande documenten kunt u via onderstaande link vanaf de site downloaden.

Calamiteitenplan voorbeeld Download
Ontruimingsplan voorbeeld  Download

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112 Algemeen alarmnummer
0900-8844 Politie, geen spoed
0800-7000 Anoniem aangifte vernieling of geweld
0344-579279 Brandweer, geen spoed
0344-579279 Gemeente Buren
0344-601050 Ondernemersvereniging De Hofstede
0344-600770 Glasnet Buren
053-7114150 NDIX