Het aanzicht van bedrijventerrein de Hofstede wordt bepaald door 2 belangrijke factoren:
De architectuur van de bebouwing en het gebruik van beplanting en groen (groenvoorzieningen)
De aanleg en het onderhoud van de groenstroken in de openbare ruimte op de Hofstede, vallen onder verantwoording van de Hofstede. Er is gekozen voor een functionele inrichting van de groenstroken en dankzij planmatig beheer kan tegen bescheiden kosten, een goede kwaliteit worden bereikt. Het wekelijkse grasonderhoud wordt in eigen beheer gedaan, snoeien en overig onderhoud wordt door een professioneel groenbedrijf uitgevoerd.
Regelmatig onderhouden groenvoorzieningen dragen bij aan een goede totaalindruk van de Hofstede en vergroten de veiligheid.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112 Algemeen alarmnummer
0900-8844 Politie, geen spoed
0800-7000 Anoniem aangifte vernieling of geweld
0344-579279 Brandweer, geen spoed
0344-579279 Gemeente Buren
0344-601050 Ondernemersvereniging De Hofstede
0344-600770 Glasnet Buren
053-7114150 NDIX