ZorgKode

Bewindvoering
Als iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen is bewindvoering een oplossing. Een bewindvoerder ondersteunt bij de praktische en financiële zaken die voor iemand geregeld moeten worden en bewaakt alle financiële beslissingen. Bij bewindvoering is deze zorg in vertrouwde handen!

Budgetbeheer
Budgetbeheer is niet alleen belangrijk voor mensen met problemen, maar ook voor mensen die problemen willen voorkomen. Hoeveel heeft u eigenlijk nodig? En hoe zorgt u ervoor dat u niet teveel uitgeeft? Bij bewindvoering loopt deze ondersteuning via de rechtbank.

Schuldhulpverlening
Schulden zijn een probleem als de inkomsten die iemand geniet niet toereikend zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Een groot probleem is het ontbreken van een overzicht over alle schulden. Hierdoor weten de betrokkenen niet wat ze moeten doen en kunnen schulden zich opstapelen.

ZorgKode
De Hofstede 43
4033 BV Lienden
Tel: 0344-603305
E-mail: info@zorgkode.nl

http://www.zorgkode.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 juli 2018